Obiady dla dzieci

OBIADY – INFORMACJE


JADŁOSPIS NA LISTOPAD  2019 :


DNI OBIADOWE
DNI OBIADOWE ILOŚĆ DNI
XII 13
I 21
II 10 (ferie zimowe)
III 22
IV 15 (przerwa świąteczna i egzamin ósmoklasisty)
V 20
VI 17

JADŁOSPIS NA LISTOPAD  2019 :

18.11.-22.11

25.11.-29.11.

Aby można było korzystać z obiadów należy:

  1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
  2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

DO POBRANIA: DEKLARACJA 2019

Koszt pełnego obiadu: 8 zł.

Koszt zupy: 2 zł.

Koszt drugiego dania: 6 zł

Za obiady płacimy w dni robocze do  końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc

(czyli za październik płacimy do 30 września). 
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek.

Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, za który opłatę należy zrobić do 15 września.

 Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie
powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: biuro@sp91.wroclaw.pl.

    Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili.

Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, wystarczy w danym dniu powiadomić telefonicznie szkołę do godziny 8.30 pod numerem telefonu  71/ 798 68 74 .

 W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.

DNI OBIADOWE
DNI OBIADOWE:  ILOŚĆ DNI
IX 19
X 22
X 19
XII 15

Comments are closed.