Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli. Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego (dostępnego na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl). Po zalogowaniu do systemu należy wypełnić wniosek, wydrukować go i złożyć w sekretariacie szkoły. Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych odbywa się w dniach 12-18 marca, zaś do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w dniach 20-26 marca.

Osoby nie korzystające z komputera i Internetu powinny pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole/przedszkolu i złożyć je w wybranej placówce.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje oraz udziela ich sekretariat szkoły.

Comments are closed.