Rekrutacja

 


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


WYNIKI REKRUTACJI

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH W UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH

LISTA UCZNIÓW NIEPRZYJĘTYCH


Listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


SZKOŁA ZAMKNIĘTA dla osób z zewnątrz

Informujemy, że od 16 marca 2020 r. szkoła zostaje zamknięta dla osób z zewnątrz. Kontakt telefoniczny pod numerem 71 798 68 74.

Rekrutacja przebiega zgodnie z wcześniej podanymi terminami. Rekomendujemy wysyłanie podpisanych podań w postaci skanów lub zdjęć na adres mailowy: sekretariat@sp91.wroclaw.pl


Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych szkół

podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.

Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego

(dostępnego na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl).

Po zalogowaniu do systemu należy wypełnić wniosek,

wydrukować go i złożyć w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych odbywa się

w dniach 12-18 marca zaś do oddziałów przedszkolnych

i przedszkoli w dniach 20-25 marca.

 

Osoby niekorzystające z komputera i Internetu powinny pobrać

wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole/przedszkolu

i złożyć je w wybranej placówce.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na

stronie: https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-

szkol-i-przedszkoli-informacje oraz udziela ich sekretariat szkoły.

 

Wszelkie informacje dotyczące oddziałów przedszkolnych

i zerówkowych mieszczących się w przedszkolu

przy ul.Jackowskiego 55 we Wrocławiu, dostępne są

w Przedszkolu nr 147 przy ul.Gersona 39 we Wrocławiu.

 

Comments are closed.