Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Stan wydatków

2020/2021

Pozycja

Plan

Nagrody, zabawy

3 000 zł

Biblioteka

1 000 zł

Samorząd szkolny

1 500 zł

Mały samorząd

1 000 zł

Zapomogi

500 zł

Wydatki sportowe

500 zł

Podręczniki

1 000 zł

Obsługa rachunku bankowego

150 zł

Dystrybutory i płyn dezynfekujący

2 000 zł

Inne

350 zł

SUMA:

11 000 zł

 

 

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (stan na 31.12.2019 r.)

Pozycja Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000,00 zł 83,33 zł   83,33 zł Słodycze na Mikołaja
Biblioteka 1 000,00 zł 540,65 zł   540,65 zł (S)FS-KL/2707/2019 Książki do biblioteki SP91 Wrocław wg zamówienia ZS -KL/3279/2019
Samorząd szkolny 1 500,00 zł 0,00 zł
Mały samorząd 1 000,00 zł 415,20   278,70 zł Zakup nagród dla Małego Samorządu
136,50 zł Zakup nagród dla Małego Samorządu
Zapomogi 500,00 zł 0,00 zł
Wydatki sportowe 500,00 zł 0,00 zł
Podręczniki 3 000,00 zł 2 637,90 zł   904,50 zł Podręczniki historia dla kl. 6, IdT: 1477507378 Sklep NowaEra.pl Zamówienie MAG0017029
1 733,40 zł Zamówienie nr 20501269. Podręczniki dla SP91 Wrocław: Język polski kl.6 30 szt., Matematyka z plusem kl.6
Inne 100,00 zł 0,00 zł
SUMA: 12 600,00 zł 3 677,08 zł

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(stan na 31.10.2019 r.)

Pozycja Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000,00 zł 0,00 zł
Biblioteka 1 000,00 zł 0,00 zł
Samorząd szkolny 1 500,00 zł 0,00 zł
Mały samorząd 1 000,00 zł 415,20 zł

  278,70 zł Zakup nagród dla Małego Samorządu

136,50 zł Zakup nagród dla Małego Samorządu

Zapomogi 500,00 zł 0,00 zł
Wydatki sportowe 500,00 zł 0,00 zł
Podręczniki 3 000,00 zł 2 637,90 zł   904,50 zł Podręczniki historia dla kl. 6, IdT: 1477507378 Sklep NowaEra.pl Zamówienie MAG0017029
1 733,40 zł Zamówienie nr 20501269. Podręczniki dla SP91 Wrocław: Język polski kl.6 30 szt., Matematyka z plusem kl.6
Inne 100,00 zł 0,00 zł
SUMA: 12 600,00 zł 3053,10 zł

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019   (stan na 31.08.2019 r.)
Pozycja Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000,00 zł 2 918,01 zł 149,13 zł – słodycze na Mikołaja
422,21 zł – konkurs Kartka na Boże Narodzenie
492,67 zł – konkurs Kartka na Wielkanoc
1854,00 zł – konkurs Super Prymus
Biblioteka 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1.000 zł – zakup książek i lektur do biblioteki
Samorząd szkolny 1 500,00 zł 1 480,03 zł 215,03 zł – zakup nagród do konkursów
689,00 zł – zakup kolumny mobilnej
576,00 zł – zakup naklejek na schody
Mały samorząd 1 000,00 zł 257,63 zł 174,09 zł – konkurs Kartka na Boże Narodzenie
83,54 zł – zakup nagród do konkursów
Zapomogi 500,00 zł 0,00 zł  
Wydatki sportowe 1 060,00 zł 600,50 zł 155,00 zł – zakup strojów sportowych (dopłata do nadruków)
445,50 zł – zakup sprzętu sportowego
Podręczniki 3 000,00 zł 3 717,47 zł 618,86 zł zakup podręczników do polskiego kl.8
665,72 zł zakup podręczników do polskiego kl. 5
337,87 zł zakup podręczników do polskiego kl. 4
2.095,02 zł zakup podręczników do historii kl. 4, 5 i 8
Wymiana drzwi 2 850,00 zł 2 850,00 zł 2.850,00 zł – wymiana drzwi na bloku B w podziemiu
Inne 100,00 zł 0,00 zł  
SUMA: 16 010,00 zł 12 823,64 zł

ROZLICZENIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

(stan na 31.05.2019 r.)

Pozycja Plan Wykonanie Szczegóły wydatków
Nagrody, zabawy 5 000,00 zł 571,34 zł 149,13 zł Słodycze na Mikołaja              422,21 zł Konkurs Kartka na BN – rozliczenie
Biblioteka 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  (S)FS-KL/2436/2018 Książki do biblioteki SP91 Wrocław wg zamówienia ZS
-KLKOR/649/2018
Samorząd szkolny 1 500,00 zł 215,03 zł  24,58 zł Zakup cukierków na Dzień Chłopaka
190,45 zł Zakup artykułów dekoracyjnych i papierniczych
Mały samorząd 1 000,00 zł 174,09 zł 174,09zł Konkurs Kartka na BN – rozliczenie
Zapomogi 500,00 zł 0,00 zł
Wydatki sportowe 1 060,00 zł 600,50 zł 155,00 zł Sprzęt sportowy – PA 808/2018 do ZK  227/2018 – ESA SPORT Andrzej Sołtan wykonanie_nadruków                                          227,50 zł Sprzęt sportowy – Chwytak do ataku          218,00 zł Faktura pro forma 372/2018, Tablica taktyczna MOLTEN MSBV, TORBA NA PIŁKI MOLTEN EK0046-B
Podręczniki 3 000,00 zł 3 717,47 zł  618,86 zł Podręczniki j. polski kl. 8 (22 szt.)
337,87 zł Podręczniki j. polski kl. 4
597,08 zł Podręczniki j. polski kl. 5 (22 szt.)
2095,02 zł Podręczniki do historii (klasa 4, 5 i 8)
68,64 zł Brakujące podręczniki do j. polskiego (klasa 5)
Wymiana drzwi 2 850,00 zł 2 850,00 zł Wymiana stolarki drzwiowej FV02/12/18
Inne 100,00 zł 0,00 zł
SUMA: 16 010,00 zł 9 128,43 zł

 

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!