Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Karta rowerowa

Uzyskanie karty rowerowej – procedura:

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia.
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia
 6. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego
 7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym
 8. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostarczyć zdjęcie legitymacyjne
 9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

TEGOROCZNE TERMINY

 • EGZAMIN TEORETYCZNY – 11 czerwca 2019 – 1 lekcja, 12 czerwca 2019 – 3 lekcja
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY – 17 czerwca 2019
 • Wypełniony i podpisany przez rodziców i wychowawcę klasy arkusz zaliczeń należy dostarczyć do  p. Iwony Skorupskiej lub p. Katarzyny Miklos – Mościckiej

ARKUSZ ZALICZEŃ DO POBRANIA

Regulamin:

 • Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż
  w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 • Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia.
 • W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się
  o uzyskanie karty rowerowej.
 • Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
 • Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
 • Test (część teoretyczna) przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru.
 • Test zawiera pytania o następującej tematyce:
 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry na drodze,
 • typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),
 • pierwsza pomoc ofiarom wypadków,
 • obowiązkowe wyposażenie roweru,
 • konserwacja roweru,
 • Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
 • pozycji kierującego na pojeździe,
 • upewnienia się o możliwości jazdy,
 • upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 • płynnego ruszania z miejsca,
 • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
 • hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
 • Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 • Za pozytywnie zdany egzamin uważa się udzielenie przez ucznia 80% poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.
 • Po pozytywnie zdanym egzaminie uczeń dostarcza nauczycielowi techniki zdjęcie legitymacyjne opisane z tyłu imieniem, nazwiskiem i klasą.

Dodatkowe informacje u p. Iwony Skorupskiej i p. Katarzyny Miklos – Mościckiej w sali 017

Przydatne linki:

http://www.spkurow.pl/karta/rowery/rowery.htm

http://www.gim1.elk.edu.pl/strony/brd/testy_brd.htm

http://brd.edu.pl/

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!