Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Obiady dla dzieci

OBIADY – INFORMACJE

Aby można było korzystać z obiadów należy:

1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.

2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

DO POBRANIA: DEKLARACJA 2020/2021

Koszt pełnego obiadu: 8 zł.

Koszt zupy: 2 zł.

Koszt drugiego dania: 6 zł

Za obiady płacimy w dni robocze do końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc

(czyli za październik płacimy do 30 września).
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek.

 Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie
powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły.

    Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili.

Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, wystarczy w danym dniu powiadomić telefonicznie szkołę do godziny 8.20 pod numerem telefonu  71/ 798 68 74 .

 W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.


DNI OBIADOWE 2020/2021
MIESIĄCE ILOŚĆ DNI
IX 18   (od 07 IX)
X 20   (14 X – Dzień Nauczyciela, 27 X – Próbny egzamin ósmoklasisty)
XI  8
XII  0
I  9
II 20

III

IV

V

VI

23

18

17

16


DRODZY RODZICE

W związku z zaistniałą sytuacją, proszę nie dokonywać wpłat za obiady za miesiąc kwiecień. Pieniądze już wpłacone oczywiście nie przepadną, przejdą na kolejne miesiące obiadowe.

Osoby, które zrezygnowały z obiadów, a mają nadpłatę, otrzymają zwrot środków na konto.

 


Comments are closed.

Click to listen highlighted text!