Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Ogłoszenia


ROK SZKOLNY 2019/2020


Ogłoszenie specjalne

Zapraszamy

na zebranie Rady Rodziców
w dniu 4 lutego br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli
wybranych do Rady Rodziców.

Rada Rodziców


Ogłoszenie specjalne

Uprzejmie informujemy, że w styczniu br. Rada Rodziców dofinansowała zakup szafek szkolnych dla klas 8, 7 i 6 d-f.

Rada Rodziców na ww. zakup wydała 4,500 zł.

Mamy nadzieję, że zakup długo oczekiwanych szafek pozwoli odciążyć plecaki, ale też zachęci niezdecydowanych Rodziców do dokonania wpłat na Radę Rodziców. Tylko dzięki wpłatom na Radę Rodziców jest możliwe finansowanie działań organizowanych i wspieranych przez Radę Rodziców.

Rada Rodziców


Ogłoszenie specjalne

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. Rada Rodziców sfinansowała zakup dodatkowych podręczników do polskiego, matematyki i historii w klasach 6-tych.

Rada Rodziców na ww. zakup wydała 2.637,90 zł.

Tym samym uczniowie klas 6-tych nie muszą nosić ww. podręczników do szkoły.

Od lat Rada Rodziców dba o zakup podręczników do klas 4-8 z polskiego, matematyki i historii. W ramach tej akcji, w dn. 10.10.2019 szkoła zamieściła komunikat na Librusie, których podręczników nie muszą nosić pozostałe klasy 4-8.

Mamy nadzieję, że zakup dodatkowych podręczników nie tylko pozwoli odciążyć plecaki naszych dzieci, ale też zachęci niezdecydowanych Rodziców do dokonania wpłat na Radę Rodziców. Tylko dzięki wpłatom na Radę Rodziców jest możliwe finansowanie działań organizowanych i wspieranych przez Radę Rodziców.

 

Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 13 czerwca br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.


KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA NA WIELKANOC”

Jak co roku, Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie o tematyce świątecznej. Prace plastyczne w formacie A4 należy wykonać techniką płaską, gdyż prace będą skanowane. Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, którą należy wykonać samodzielnie i indywidualnie w szkole lub w domu. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 1 kwietnia do godz. 8:00:

– z klas 1-3 – u p. Joanny Lis lub p. Kingi Steckiewicz

– z klas 4-8 – p. Moniki Burzyńskiej

– lub w sekretariacie.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                              Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców

w dniu 28 lutego br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.

 Rada Rodziców


KONKURS PLASTYCZNY PT. „KARTKA NA BOŻE NARODZENIE”

Jak co roku, Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie o tematyce świątecznej. Prace plastyczne w formacie A4 należy wykonać techniką płaską, gdyż prace będą skanowane. Każdy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, którą należy wykonać samodzielnie i indywidualnie w szkole lub w domu. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie www szkoły.

Prace należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada (włącznie):

– z klas 1-3 – u p. Joanny Lis lub p. Kingi Steckiewicz

– z klas 4-8 – p. Moniki Burzyńskiej

– lub w sekretariacie – w przegródce Rady Rodziców.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie do 16 grudnia. Zapraszamy.

                                                                                                                                    Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 21 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.

Rada Rodziców


NAGRODA SUPER PRYMUSA

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do uzyskiwania, jak najwyższej średniej na koniec roku szkolnego w klasach 4-8.

Na zakończenie klas 8-ych osoby z najwyższą średnią uzyskaną przez 5 lat otrzymają nagrodę Super Prymus.

Szczegóły przyznania nagrody określa Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców.

Mamy nadzieję, że nagroda Super Prymus sprawi laureatom dużo radości.

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 7 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Tematem przewodnim będzie kwestia budowy na terenie szkoły.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli

wybranych do Rady Rodziców.

Rada Rodziców


SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące składki:

 • 40,00 PLN dla pierwszego dziecka w naszej szkole,
 • 20,00 PLN dla drugiego dziecka w naszej szkole,
 • bez opłat od trzeciego dziecka w naszej szkole.

Wpłat można dokonywać:

– na konto Rady Rodziców 36 2130 0004 2001 0803 2021 0001

koniecznie podając w tytule klasę, której wpłata dotyczy.

– lub u Przedstawiciela Rady Rodziców, bądź osoby przez niego wskazanej

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 26 września br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

Rada Rodziców


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szkolne ubezpieczenie uczniów w roku 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przedstawionych propozycji Rada Rodziców wybrała poniższą ofertę ubezpieczeniową:

– ubezpieczyciel – Uniqua TU S.A.

– kwota ubezpieczenia – 22.000 zł (wariant III)

– składka roczna 56 zł

– składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu

– numer polisy – informacja w sekretariacie

Prosimy o terminową zapłatę składki za ubezpieczenie szkolne.

 Z poważaniem
Rada Rodziców


WYBORY DO RADY RODZICÓW

Wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Na najbliższym klasowym zebraniu prosimy o wybranie z każdej klasy po 1 przedstawicielu do Rady Rodziców.

Do zadań przedstawiciela należy czynne uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców oraz bieżące przekazywanie ustaleń pozostałym rodzicom w danej klasie. Zebrania odbywają się raz na 1-2 miesiące oraz korzystamy z kontaktu emailowego.

Rada Rodziców zajmuje się m.in. przydzielaniem funduszy na:

– zakup nagród w konkursach szkolnych,

– zakup książek do biblioteki oraz podręczników szkolnych w klasach 4-8,

– dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły.

Wszystkie działania Rady są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rada Rodziców


ROK SZKOLNY 2017/2018


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Podczas festynu, który odbył się 9 czerwca br. Rada Rodziców zapewniła poniższe atrakcje:

– nagrody dla uczniów za udział w stacjach sportowych i w memoriale Kalmariada

– upominki dla dzieci występujących na scenie

– lizak dla każdego dziecka, który oddał kartę ukończenia stacji sportowych

– kawiarenka, w tym bezpłatne lody i soki

– bezpłatna loteria

– bezpłatne piaskowe obrazki

– bezpłatne malowanie twarzy

– zamówienie przenośnych toalet (typu Toi-Toi)

Za sprzedaż ciast, kawy i wody w kawiarence Rada Rodziców zebrała 2.130 zł.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu lub też wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem
Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 18 czerwca br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 19 kwietnia br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 11 stycznia br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

przejmie informujemy, że w grudniu br. Rada Rodziców sfinansowała zakup dodatkowych podręczników do polskiego i historii w klasach 7-tych. Rada Rodziców na ww. zakup wydała 1.485,00 zł.

Jednocześnie informujemy/przypominamy, że w klasach 4-7 uczniowie nie muszą nosić podręczników do języka polskiego i do historii. W klasach 7-ych dodatkowo nie muszą nosić podręczników do informatyki i języka niemieckiego.

Ponadto informujemy, że także w grudniu br. Rada Rodziców jeszcze dodatkowo dofinansowała kiermasz świąteczny organizowany przez samorząd szkolny  kwotą 63,93 zł, czyli razem dofinansowała kiermasz samorządu na kwotę 316,01 zł.

Środki z kiermaszów są przeznaczone na cele wyznaczone przez samorząd szkolny i przez świetlicę.

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w grudniu br. Rada Rodziców dofinansowała kiermasze świąteczne organizowane przez samorząd szkolny oraz przez świetlicę.

Samorząd szkolny otrzymał fundusze na zakup rzeczy potrzebnych do przygotowania ozdób świątecznych w kwocie 252,08 zł.

Świetlica otrzymała wydrukowane kartki z kopertami prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie organizowanym przez Radę Rodziców Kartka na Boże Narodzenie w klasach 1-3 (po 4 szt. na osobę).

Środki z kiermaszów będą przeznaczone na cele wyznaczone przez samorząd szkolny i przez świetlicę. Rada Rodziców wspiera te inicjatywy, ale środków z tego tytułu dla siebie nie zbiera. Chętnych zapraszamy do dokonywania zakupów na kiermaszach.

 Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie br. Rada Rodziców sfinansowała zakup dodatkowych podręczników do polskiego i historii w klasach 4-tych.

Rada Rodziców na ww. zakup wydała 1.281,15 zł.

Jednocześnie informujemy/przypominamy, że w klasach 4, 5 i 6-tych uczniowie nie muszą nosić podręczników do języka polskiego i do historii.

Czekamy jeszcze na:

– montaż rzutników, aby uczniowie nie musieli nosić podręczników do matematyki,

– na zakup podręczników do języka polskiego i do historii dla klas 7-mych.

Mamy nadzieję, że zakup dodatkowych podręczników pozwoli odciążyć plecaki naszych dzieci i zachęci niezdecydowanych Rodziców do dokonania wpłat na Radę Rodziców. Tylko dzięki wpłatom na Radę Rodziców jest możliwe finansowanie działań organizowanych i wspieranych przez Radę Rodziców.

Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam
na zebranie Rady Rodziców

w dniu 30 listopada br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Zapraszamy wszystkich Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

Rada Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. Rada Rodziców dofinansowała w naszej szkole poniższe przedsięwzięcia:

 • Dzień Nauczyciela – organizatorem był Samorząd Uczniowski, który za wnioskowane środki zakupił słodycze,
 • Dzień Postaci Bajkowej – organizatorem była p. Ewa Ryszawy z biblioteki, która za wnioskowane środki zakupiła słodycze.
 • Rada Rodziców przeznaczyła na ww. przedsięwzięcia 135,90 zł, czyli w całości wnioskowane przez organizatorów kwoty.

Mamy nadzieję, że nauczyciele i uczniowie miło spędzili te dni.

 Z poważaniem,
Rada Rodziców


Informacja o konkursie plastycznym

organizowanym przez Radę Rodziców

„Kartka na Boże Narodzenie”

Rada Rodziców ogłosiła konkurs o tematyce świątecznej.

Prace plastyczne w formacie A4 należy wykonać techniką płaską, gdyż prace będą skanowane.

Każdy może zgłosić do konkursu jedną pracę, którą należy wykonać samodzielnie i indywidualnie

na lekcjach plastyki lub w domu. Szczegóły określa regulamin konkursu zamieszczony na stronie www szkoły.

 Prace należy złożyć do p. Izabeli Wciórki (klasy 1-3)

lub p. Aldony Marcinkowskiej (klasy 4-7)

do dnia 1 grudnia (włącznie).

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie do 15 grudnia.

 RADA RODZICÓW ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

regulamin


BUDŻET RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Budżet uchwalono 28 września 2017 r.

czytaj więcej…


ZAMAWIANIE PRZESYŁEK I FAKTUR NA RADĘ RODZICÓW

Z uwagi na dokonywanie zamówień na Radę Rodziców, choć dana przesyłka Rady Rodziców nie dotyczy poniżej wyjaśniam, jak należy zamawiać przesyłki klasowe, które bywają źle adresowane/zamawiane.

czytaj więcej…


RADA RODZICÓW A TRÓJKA KLASOWA

Czym się różni Rada Rodziców od trójki klasowej?

czytaj więcej…


SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące składki:

 • 40,00 PLN dla pierwszego dziecka w naszej szkole,
 • 20,00 PLN dla drugiego dziecka w naszej szkole,
 • bez opłat   od trzeciego dziecka w naszej szkole.

Wpłat można dokonywać:

 • na konto Rady Rodziców 36 2130 0004 2001 0803 2021 0001
  koniecznie podając w tytule klasę, której wpłata dotyczy.
 • lub u Przedstawiciela Rady Rodziców, bądź osoby przez niego wskazanej

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

w dniu 28 września br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Uprzejmie prosimy o przybycie wszystkich nowo wybranych Przedstawicieli do Rady Rodziców (po 1 osobie z każdej klasy).

 Rada Rodziców


WYBORY DO RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Na najbliższym klasowym zebraniu prosimy o wybranie swojego przedstawiciela do Rady Rodziców – po jednej osobie z każdej klasy.

Do zadań przedstawiciela należy czynne uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców oraz bieżące przekazywanie ustaleń pozostałym rodzicom w danej klasie. Zebrania odbywają się raz na 1-2 miesiące oraz korzystamy z kontaktu emailowego.

Rada Rodziców zajmuje się m.in. przydzielaniem funduszy na:

– zakup nagród w konkursach szkolnych,

– zakup książek do biblioteki,

– dofinansowanie imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły,

– dofinansowanie zakupu dziennika elektronicznego – wdrożenie w tym roku.

Wszystkie działania Rady są możliwe dzięki Państwa wpłatom na fundusz Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

 Rada Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców

w dniu 29 czerwca br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Głównym tematem jest podsumowanie pracy Rady Rodziców oraz poznanie opcji dziennika elektronicznego Librus.

 Zapraszamy


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców w ramach zaplanowanego budżetu na bieżący rok szkolny podjęła decyzję o przekazaniu ponad 2600 zł na poniższe cele:

dla Małego Samorządu do kwoty 486 zł – na zakup nagród dla najlepszych uczniów z klas III-ich oraz zakup nagród na przyszłe konkursy

dla Samorządu Uczniowskiego do kwoty 850 zł – za zakup pomocy i gier dla uczniów z klas IV-VI do wykorzystania podczas przerw

dla bloku sportowego do kwoty 400 zł – na zakup nagród dla najlepszych sportowców

dla biblioteki do kwoty 900 zł – na zakup książek do biblioteki i na nagrody w konkursach

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy i wszystkim życzymy udanych wakacji.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Podczas festynu, który odbył się 27 maja br. Rada Rodziców zapewniła poniższe atrakcje:

– nagrody dla uczniów za udział w konkurencjach sportowych i w konkursach

– drobne upominki dla dzieci występujących na scenie

– kawiarenka, w tym bezpłatne lody i soki

– bezpłatna loteria

– piaskowe obrazki

– malowanie twarzy

– przenośne toalety

Za sprzedaż ciast i kawy w kawiarence Rada Rodziców zebrała 1.348 zł.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu lub też wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam

na zebranie Rady Rodziców

w dniu 15 maja br. o godz. 18.00

w czytelni na parterze.

Głównym tematem jest organizacja festynu.

Dla Członków Prezydium zebranie jest obowiązkowe.


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców przekazała nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd i Samorząd Uczniowski:

– konkurs recytatorski
– konkurs medalierski
– konkurs o idiomach.

 Rada Rodziców jest jedynym fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez Mały Samorząd.

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


KONKURS
„KARTKA WIELKANOCNA”

wyniki konkursu

aparat


KONKURS NA FERIE ZIMOWE

Portret Nauczyciela na wesoło

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Radę Rodziców – Portret Nauczyciela na wesoło.

Prace muszą być w formacie A4, technika dowolna, z możliwością powieszenia na tablicy.  Każdy uczeń może złożyć tylko 1 pracę. Praca jest do wykonania w domu w okresie ferii zimowych.

Prace należy podpisać: imię i nazwisko przedstawionego nauczyciela, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Prace proszę składać u p. I. Wciórki (klasy I-III) lub u p. A. Marcinkowskiej (klasy IV-VI) . Termin składania prac – do 3 marca br.

Szczegóły określa Regulamin na stronie www.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie sprawi dzieciom dużo radości.

Regulamin konkursu

Laureaci

aparat

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że Rada Rodziców przekazała nagrody do konkursów organizowanych przez Mały Samorząd w klasach II i III:

– konkurs matematyczny Alfik

– konkurs o Wrocławiu

– konkurs ortograficzny.

 Rada Rodziców jest jedynym fundatorem nagród w konkursach organizowanych przez Mały Samorząd.

Uczniom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


SPOTKANIE Z KURATOREM OŚWIATY

W uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły

zapraszam na spotkanie

z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

w dniu 7 lutego br. o godz. 17.00

Spotkanie jest poświęcone omówieniu

zmian w edukacji.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszam na zebranie Rady Rodziców

w dniu 31 stycznia br. o godz. 17.00

w czytelni na parterze.

 Dla Członków Prezydium zebranie jest obowiązkowe.


KONKURS

Kartka na Boże Narodzenie

WYNIKI KONKURSU

aparat


OGŁOSZENIE SPECJALNE
KONKURS

Uprzejmie informujemy, że pod patronatem p. Psycholog i p. Pedagog w naszej szkole organizowane są konkursy z okazji Dnia Życzliwości. Najżyczliwsze klasy z bloku I-III oraz IV-VI zostaną nagrodzone „rogami obfitości”. Planowane są także nagrody dla autorów najpiękniejszych plakatów promujących życzliwość.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 200 zł i tym samym dofinansowała ww. przedsięwzięcie.

Mamy nadzieję, że dzieci spędzą bardzo miło ten dzień, a osobom nagrodzonym w konkursach serdecznie gratulujemy.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


KONKURS

Kartka na Boże Narodzenie

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za złożone prace.
Wybór nagrodzonych i wyróżnionych prac  odbył się 1 grudnia.
Rozdanie nagród jest planowane na 9 grudnia.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie sprawił dzieciom dużo radości.

 Z poważaniem,
Prezydium Rady Rodziców


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zapraszamy
Przedstawicieli wybranych do Rady Rodziców*
na zebranie Rady Rodziców
w dniu 15 listopada br. o godz. 18.00
w czytelni na parterze.

*skład Rady Rodziców jest wywieszony na niniejszej tablicy


OGŁOSZENIE SPECJALNE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 października br. w naszej szkole:

– obchodzimy Dzień Postaci Bajkowej

– zostaną ogłoszone wyniki konkursu na plakat promujący czytelnictwo (klasy 1-6)

Z przyjemnością informujemy, że Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 100 zł i tym samym dofinansowała ww. przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że dzieci spędzą bardzo miło ten dzień, a osobom nagrodzonym w konkursie serdecznie gratulujemy.

Z poważaniem,

Prezydium Rady Rodziców

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!