Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Wymagania dla kandydatów

Dziecko – kandydat powinien:

  1. Osiągnąć poziom sprawności motorycznej właściwy dla wieku rozwojowego mierzonego odpowiednimi testami
  2. Mieć opanowane podstawowe umiejętności ruchowe z różnych dyscyplin sportowych objętych programem szkoły podstawowej
  3. Mieć opanowane wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zadań ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnych i w grupie
  4. Znać i rozumieć podstawowe wartości związane z uczestnictwem człowieka w kulturze fizycznej
  5. Być przygotowanym do specjalistycznego kształcenia sportowego w szermierce i taekwondo olimpijskim
  6. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza pierwszego kontaktu
  7. Rekomendacja nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera prowadzącego lekcje wf-u lub szkolenia sportowego
  8. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny szermierka i taekwondo olimpijskie

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!