Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

SKARBNICA KOMPETENCJI

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU UNIJNEGO  
„Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”
realizowanego w SP 91 w roku szkolnym 2020/21


HARMONOGRAM (xls.)


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 12.04 uruchamiamy ponownie w formie stacjonarnej „unijne” zajęcia indywidualizacji wsparcia (biofeedback, zajęcia z elementami integracji sensorycznej, psychoterapia)  zachowując zasady reżimu sanitarnego oraz po wyrażeniu zgody przez Rodziców/Opiekunów i ustaleniu z terapeutami terminów zajęć.

Zespół projektowy

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
 
W związku z kolejnymi obostrzeniami od dnia 29.03 (poniedziałek) do dnia 9.04.2021 (piątek) zostają zawieszone stacjonarne zajęcia indywidualizacji wsparcia (biofeedback, integracja sensoryczna, bajkoterapia oraz psychoterapia).
 
Zespół projektowy

 

                                                                                              Wrocław, 2 listopada 2020r.

 

W związku z trudnościami organizacyjnymi wynikającymi z czasowych absencji nauczycieli i  uczniów oraz z możliwością zmian w planie lekcyjnym w najbliższym czasie, zajęcia zdalne będą uruchamiane sukcesywnie – decyzję o rozpoczęciu zajęć przekaże nauczyciel prowadzący, a w harmonogramie pojawi się status AKTYWNE.

 

Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

 

Zajęcia zdalne są/będą realizowane zgodnie z zasadami  przyjętymi w szkole do prowadzenia zajęć dydaktycznych–nauczyciele i uczniowie korzystają z aplikacji  Microsoft Teams oraz platformy moodle91.

 

Szkolny Zespół Projektowy


 

                                                                                                                                Wrocław 26.10.2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W najbliższym czasie realizacja projektu  „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica, to kompetencji skarbnica” będzie odbywała się w formie hybrydowej, tzn.

  • klasy I-III uczniowie indywidualni ( w ramach zajęć indywidualizacji wsparcia) oraz  grupy projektowe będą realizowały zajęcia tradycyjnie w formie stacjonarnej,
  • klas IV-VIII  indywidualne i grupowe zajęcia indywidualizacji wsparcia (Biofeedback, zajęcia z elementami SI, terapia grupowa) będą mogły się odbywać  stacjonarnie po uzgodnieniu z Rodzicami i zaakceptowaniu nowego harmonogramu,  a zajęcia rozwijające i  wyrównawcze tylko w formie zdalnej w sposób zaproponowany przez nauczyciela prowadzącego

Ponieważ rezygnujemy z prowadzenia zajęć na tzw. lekcji zerowej (godz. 7.10) istnieje konieczność utworzenia nowego harmonogramu dla tych grup. W związku z tym wszystkie zajęcia dla klas IV-VIII zostają zawieszone co najmniej do  5 listopada. Nauczyciele będą informowali swoje grupy o terminie i sposobie uczestnictwa w zajęciach w następnych tygodniach.

Prosimy o uważne śledzenie informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne.

Pozdrawiamy 🙂
Zespół projektowy


Ć Z PROJEKTU UNIJNEGO 1.09                                                                                                                                    Wrocław, 9.09.2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z przyjemnością informujemy, że startuje realizacja zajęć w ramach Projektu „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” – kontynuacja programów dla grup, które rozpoczęły nabywanie kompetencji w październiku 2019 roku a także zajęcia indywidualne Biofeedback oraz z elementami Integracji Sensorycznej, dla uczniów zrekrutowanych na początku projektu.

Przypominamy, że deklaracja udziału w projekcie obejmuje nie jeden rok szkolny, ale obowiązuje od dnia rozpoczęcia zajęć do momentu zakończenia realizacji programu poszczególnych zajęć 🙂 🙂 🙂 

Ze względu na wprowadzone w szkole rozwiązania organizacyjne w związku z zagrożeniem COVID-19 i  związane z tym dodatkowe trudności, nie wszyscy nauczyciele jeszcze wyznaczyli terminy swoich zajęć. Ponieważ wiele grup składa się z uczniów różnych klas, znalezienie dogodnego terminu jest nie  lada wyzwaniem 🙂

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć, który będzie obowiązywał w  tym roku szkolnym.

Tabela będzie na bieżąco aktualizowana i planujemy, że do 18 września zostaną ustalone terminy dla wszystkich grup zajęciowych.

O terminie rozpoczęcia konkretnych zajęć Uczniów będzie informował nauczyciel prowadzący.

Z wyrazami szacunku

Szkolny Zespół Projektowy


                                                                                                                          Wrocław, 9.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!                                                           

Informujemy, że realizacja zajęć projektowych w formie zdalnej kończy się z dniem 12 czerwca.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, systematyczność i wytrwałość 🙂

Klasy III i VIII z powodzeniem zakończyły realizację swoich programów podnoszących kompetencje językowe, przyrodnicze, matematyczne – gratulujemy :), a pozostali uczniowie, miejmy nadzieję, wrócą do swoich zajęć we wrześniu.

Projekt jest w trakcie realizacji – przypominamy, że zakończenie jest przewidziane na marzec 2021 roku – przed nami jeszcze dużo ciekawych zadań 😉   Nauczyciele wciąż odbywają szkolenia – on-line i stacjonarnie, zakończył się przetarg na wyczekiwany sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz Biofeedback J, dostarczane są pozostałe pomoce dydaktyczne – czekamy już tylko na powrót do szkoły!

Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia!

Zespół Projektowy

 


Wrocław, 20.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Otrzymaliśmy zgodę Gminy Wrocław

na kontynuację zajęć projektowych w formie zdalnej.

Realizowane będą zdalnie tylko te zajęcia, które mogą być w takiej formie przeprowadzone (tzn. m.in. z uwzględnieniem ich efektywności, korzyści dla ucznia, dostępności każdego ucznia do skorzystania z nich), dlatego decyzję o kontynuowaniu zajęć podejmą indywidualnie nauczyciele w porozumieniu z Zespołem Projektowym i poinformują uczniów o swojej decyzji.

 

Na platformie moodleSP91 jest zakładka Projekt, gdzie jest nazwa zajęć, nazwisko prowadzącego i dzień zajęć.

Prowadzący, skontaktują się ze swoimi grupami i przekażą informacje o sposobie oraz zasadach realizacji zajęć, bądź o ich zawieszeniu.

Uwaga!

Uczniowie, u których pojawią się problemy techniczne (awaria sprzętu komputerowego, potrzeba dodatkowego urządzenia, itp.) proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu, abyśmy mogli jak najszybciej udzielić wsparcia i pomocy

iwona.olszewska@sp91.wroclaw.pl – koordynator Projektu lub sekretariat@sp91.wroclaw.pl

 

Uczniów i Rodziców bardzo prosimy o współpracę oraz utrzymywanie kontaktu z prowadzącymi. (moodleSP91, Librus, e-mail)

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i… wyrozumiałości – dla świata i siebie samych

Zespół Projektowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU UNIJNEGO – ZDALNY


 

SKARBNICA KOMPETENCJI – projekt Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

I etap rekrutacji został zakończony.

W dniu dzisiejszym część uczniów otrzymała już DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – prosimy o jak najszybsze dostarczenie do nauczycieli prowadzących zajęcia.

Pozostali uczniowie otrzymają je w przyszłym tygodniu.

Listy grup zajęciowych (zajęcia, nazwisko ucznia) ze względów proceduralnych zostaną wywieszone przy Sekretariacie po wyborach (w poniedziałek).

Informacje o zajęciach integracji Sensorycznej, Biofeedback, Bajkoterapii, Psychoterapii ze względu na dane wrażliwe dostępne będą u Pedagogów i Psychologa.

Koordynator Projektu
Iwona Olszewska

 


Jutro mija termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”. Do piątku Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do Projektu wraz z podziałem na grupy zajęciowe. Podczas procesu rekrutacji każdorazowo pod uwagę będzie brana opinia/wskazanie nauczyciela/pedagoga/psychologa szkolnego dotycząca potrzeby udziału ucznia w zajęciach. Przypominamy, że jeden uczeń może brać udział w jednych zajęciach! Rekrutacja uzupełniająca będzie miała miejsce w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w Projekcie. W takiej sytuacji zostanie podany termin dla rekrutacji uzupełniającej.


Szanowni Państwo!

Rusza rekrutacja do projektu unijnego „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”.

Począwszy od dzisiaj (30.09.2019r.), uczniowie otrzymują od nauczycieli realizujących zajęcia DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (na jego podstawie komisja rekrutacyjna będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne i tworzyć listy uczestników) formularz

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez tego dokumentu kandydat nie może uczestniczyć w projekcie). zgoda na przetwarzanie danych

3. Oświadczenie uczestnika projektu ( najobszerniejszy – o tym, że wiadomo Państwu, kto jest Administratorem danych i jakie przysługują Wam w związku z tym prawa). oświadczenie uczestnika

4. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (niewyrażenie zgody nie oznacza braku możliwości udziału dziecka w projekcie). oświadczenie rodzica

FORMULARZ REKRUTACYJNY dotyczy UCZNIA, ale na wszystkich dokumentach podpisują się Rodzice/Prawni opiekunowie.

Jeżeli Państwa dziecko nie przyniosło dokumentów, a są Państwo zainteresowani zajęciami dodatkowymi dla Niego, proszę zgłosić się do koordynatora p. Iwony Olszewskiej lub pedagog p. Barbary Urbanowicz najpóźniej w czwartek.

Prosimy o podanie których zajęć dotyczy zgłoszenie.

Na tym etapie rekrutacji osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy to kandydat.

Złożenie w.w. dokumentów nie gwarantuje jeszcze udziału w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU UNIJNEGO II semestr (zajęcia odbywające się w szkole).

 

 

Comments are closed.

Click to listen highlighted text!