Witamy na stronie SP91   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie SP91

Szkolny Klub Wolontariatu


Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Oświadczenie Wolontariusza

*podpisane oświadczenie oraz regulamin należy dostarczyć do szkoły.


Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
  • chęć bycia potrzebnym;
  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;
  • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
  • pobudki religijne.

Informacje, ogłoszenia, propozycje


Zaniedbaną mogiłę ocal od zapomnienia – propozycja dla wolontariuszy z klas 8.

Listopad to szczególny czas pamięci o zmarłych. Pamiętamy o naszych bliskich, których już z nami nie ma. Jednak na wielu cmentarzach znajdują się groby osób, o których chyba już nikt nie pamięta – widząc zaniedbane pomniki. Dlatego w ramach wolontariatu, zachęcam by wybrać się na cmentarz i zadbać o zaniedbany i zapomniany grób. Każdy jeden posprzątany pomnik będzie liczony jako jedna godzina. Oczywiście sumienność i poświęcenie jest bardzo ważne. Nie ma obowiązku kupowania zniczy i kwiatów, ale nie jest to zabronione. Pamiętajcie, czym kieruje się wolontariusz – nie kieruje się zdobyciem punktów, ale chęcią pomocy i zrobienia czegoś dobrego, nawet dla zmarłych.

                                                                                             koordynator Michał Siudzik


Przypominam, że każdy kto zdecydował się na wybraną przez siebie formę wolontariatu, musi posiadać „dzienniczek wolontariusza” czyli zeszyt, w którym zapisuje datę, poświęcony czas, formę pomocy oraz podpis osoby, która czuwa nad wami podczas tego dzieła (może być również rodzic, jeżeli pomagacie komuś zdalnie np. pomoc koledze w nauce za pomocą komunikatorów).


Comments are closed.

Click to listen highlighted text!