Obiady dla dzieci

 

OBIADY – INFORMACJE

 


DRODZY RODZICE

W związku z zaistniałą sytuacją, proszę nie dokonywać wpłat za obiady za miesiąc kwiecień. Pieniądze już wpłacone oczywiście nie przepadną, przejdą na kolejne miesiące obiadowe.

Osoby, które zrezygnowały z obiadów, a mają nadpłatę, otrzymają zwrot środków na konto.

 


DNI OBIADOWE
MIESIĄCE ILOŚĆ DNI
XII  13
I 21
II 10   (ferie zimowe)
III 8  
IV jeszcze niewiadomo
V 20
VI 17

JADŁOSPIS:

24.02. – 28.02.2020 r.

MARZEC 2020

 

Aby można było korzystać z obiadów należy:

  1. Pobrać i wydrukować egzemplarz deklaracji.
  2. Uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

DO POBRANIA: DEKLARACJA 2019

Koszt pełnego obiadu: 8 zł.

Koszt zupy: 2 zł.

Koszt drugiego dania: 6 zł

Za obiady płacimy w dni robocze do  końca każdego miesiąca, który poprzedza nowy miesiąc

(czyli za październik płacimy do 30 września). 
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę należy zrobić odpłatność w piątek.

 Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie
powoduje wstrzymanie wydawania obiadów.

Zmiana terminów korzystania z obiadów oraz rodzajów posiłków, wymaga pisemnego zgłoszenia Rodzica/ Opiekuna, tylko z początkiem każdego nowego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: biuro@sp91.wroclaw.pl.

    Rezygnację z obiadów można złożyć w każdej chwili.

Z kolei, aby odwołać pojedyncze obiady, wystarczy w danym dniu powiadomić telefonicznie szkołę do godziny 8.30 pod numerem telefonu  71/ 798 68 74 .

 W przypadku niedotrzymania powyższej zasady zamawiający obiady zostanie obciążony kosztami posiłku według podpisanej deklaracji.

Comments are closed.