Składki i stan wpłat

ROK SZKOLNY 2019/2020


     Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Wpłaty ogółem
(stan na dzień 31.12.2019r.)
1a                                                                   440,00 zł
1b                                                                   320,00 zł
1c                                                                   420,00 zł
2a                                                                     60,00 zł
2b                                                                   360,00 zł
2c                                                                   500,00 zł
3a                                                                   320,00 zł
3b                                                                   140,00 zł
3c                                                                   400,00 zł
4a                                                                   100,00 zł
4b                                                                     80,00 zł
5a                                                                     80,00 zł
5b                                                                   200,00 zł
5c                                                                   120,00 zł
5d                                                                   350,00 zł
5e                                                                   560,00 zł
5f                                                                   140,00 zł
6a                                                                  240,00 zł
6b                                                                   120,00 zł
6c                                                                   220,00 zł
6d                                                                   508,99 zł
6e                                                                   200,00 zł
6f                                                                   240,00 zł
7a                                                                   380,00 zł
7b                                                                     40,00 zł
7c                                                                   360,00 zł
8a                                                                   160,00 zł
8b                                                                   640,00 zł
8c                                                                     80,00 zł
brak danych                                                                     40,00 zł
RAZEM:                                                               7 818,99 zł

     Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Wpłaty ogółem
(stan na dzień 30.11.2019r.)
1a                                                                   440,00 zł
1b                                                                   300,00 zł
1c                                                                   420,00 zł
2a                                                                     60,00 zł
2b                                                                   360,00 zł
2c                                                                  500,00 zł
3a                                                                   320,00 zł
3b                                                                     140,00 zł
3c                                                                   400,00 zł
4a                                                                   100,00 zł
4b                                                                     80,00 zł
5a                                                                     80,00 zł
5b                                                                   160,00 zł
5c                                                                     80,00 zł
5d                                                                   350,00 zł
5e                                                                   560,00 zł
5f                                                                   140,00 zł
6a                                                                   200,00 zł
6b                                                                   120,00 zł
6c                                                                   220,00 zł
6d                                                                   508,99 zł
6e                                                                   200,00 zł
6f                                                                   240,00 zł
7a                                                                   380,00 zł
7b zł                                                                    40,00
7c                                                                   360,00 zł
8a                                                                   160,00 zł
8b                                                                   600,00 zł
8c                                                                     80,00 zł
brak danych                                                                     40,00 zł
RAZEM:                                                               7 638,99

Pozdrawiam

Jacek Parzonka

Skarbnik RR


Uchwalony budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 z dnia 12.09.2019

– 5000 zł

– na nagrody i zabawy organizowane przez radę Rodziców, w tym m.in. festyn szkolny, zakup słodyczy na Mikołaja, konkurs na kartkę Bożonarodzeniową i Wielkanocną oraz konkurs Super Prymus,

– 1000 zł

– na bibliotekę, w tym zakup książek do biblioteki oraz organizowane konkursy;

– 1500 zł

– na Samorząd Szkolny, w tym na organizowane konkursy i inne przedsięwzięcia samorządu

– 1000 zł

– na Mały Samorząd, w tym na organizowane konkursy i inne przedsięwzięcia samorządu

– 500 zł

– na wydatki sportowe, w tym zakup sprzętu sportowego i nagród do konkursów sportowych

– 3000 zł

– na zakup dodatkowych podręczników w klasach 4-8

– 500 zł

– na zapomogi – każdorazowo do decyzji Rady Rodziców

– 100 zł

– inne, nie podlegające powyższym kategoriom

Razem 12.600 zł.

Realizacja ww. budżetu jest możliwa tylko dzięki wpłatom Rodziców na Radę Rodziców.

Za dotychczasowe wpłaty bardzo dziękujemy.

Rada Rodziców


Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Klasa Wpłaty ogółem
(stan na dzień 30.09.2019r.)
1a 360,00 zł
1b 260,00 zł
1c 360,00 zł
2a 60,00 zł
2b 220,00 zł
2c 380,00 zł
3a 80,00 zł
3b 40,00 zł
3c 400,00 zł
4a – zł
4b 40,00 zł
5a 40,00 zł
5b 120,00 zł
5c 40,00 zł
5d 310,00 zł
5e 520,00 zł
5f 80,00 zł
6a 160,00 zł
6b 120,00 zł
6c 80,00 zł
6d – zł
6e 160,00 zł
6f 140,00 zł
7a 220,00 zł
7b 40,00 zł
7c 200,00 zł
8a 80,00 zł
8b 600,00 zł
8c 80,00 zł
brak danych 40,00 zł
RAZEM: 5 230,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Klasa Wpłaty ogółem
(stan na dzień 31.07.2019r.)
1a 160,00 zł
1b 600,00 zł
1c 446,00 zł
2a 290,00 zł
2b 180,00 zł
2c 320,00 zł
3a 280,00 zł
3b 160,00 zł
4a 160,00 zł
4b 600,00 zł
4c 280,00 zł
4d 450,00 zł
4e 780,00 zł
4f 180,00 zł
5a 480,00 zł
5b 320,00 zł
5c 100,00 zł
5d 40,00 zł
5e 260,00 zł
5f 520,00 zł
6a 500,00 zł
6b 40,00 zł
6c 440,00 zł
7a 320,00 zł
7b 600,00 zł
7c 320,00 zł
8a 160,00 zł
8b 200,00 zł
8c 420,00 zł
brak danych 145,00 zł
RAZEM: 9 751,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Klasa

Wpłaty ogółem

(stan na dzień 31.05.2019r.)

1a 160,00 zł
1b 600,00 zł
1c 446,00 zł
2a 290,00 zł
2b 180,00 zł
2c 320,00 zł
3a 280,00 zł
3b 160,00 zł
4a 160,00 zł
4b 600,00 zł
4c 280,00 zł
4d 450,00 zł
4e 780,00 zł
4f 180,00 zł
5a 480,00 zł
5b 320,00 zł
5c 100,00 zł
5d   40,00 zł
5e 260,00 zł
5f 520,00 zł
6a 500,00 zł
6b   40,00 zł
6c 440,00 zł
7a 320,00 zł
7b 600,00 zł
7c 320,00 zł
8a

160,00 zł

8b 200,00 zł
8c

420,00 zł

brak danych  80,00 zł
RAZEM:  9 686,00 zł

Zobacz stronę

Comments are closed.