SKARBNICA KOMPETENCJI

 

 

Wrocław, 20.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Otrzymaliśmy zgodę Gminy Wrocław

na kontynuację zajęć projektowych w formie zdalnej.

Realizowane będą zdalnie tylko te zajęcia, które mogą być w takiej formie przeprowadzone (tzn. m.in. z uwzględnieniem ich efektywności, korzyści dla ucznia, dostępności każdego ucznia do skorzystania z nich), dlatego decyzję o kontynuowaniu zajęć podejmą indywidualnie nauczyciele w porozumieniu z Zespołem Projektowym i poinformują uczniów o swojej decyzji.

 

Na platformie moodleSP91 jest zakładka Projekt, gdzie jest nazwa zajęć, nazwisko prowadzącego i dzień zajęć.

Prowadzący, skontaktują się ze swoimi grupami i przekażą informacje o sposobie oraz zasadach realizacji zajęć, bądź o ich zawieszeniu.

Uwaga!

Uczniowie, u których pojawią się problemy techniczne (awaria sprzętu komputerowego, potrzeba dodatkowego urządzenia, itp.) proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu, abyśmy mogli jak najszybciej udzielić wsparcia i pomocy

iwona.olszewska@sp91.wroclaw.pl – koordynator Projektu lub sekretariat@sp91.wroclaw.pl

 

Uczniów i Rodziców bardzo prosimy o współpracę oraz utrzymywanie kontaktu z prowadzącymi. (moodleSP91, Librus, e-mail)

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i… wyrozumiałości – dla świata i siebie samych

Zespół Projektowy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU UNIJNEGO – ZDALNY


 

SKARBNICA KOMPETENCJI – projekt Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

I etap rekrutacji został zakończony.

W dniu dzisiejszym część uczniów otrzymała już DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – prosimy o jak najszybsze dostarczenie do nauczycieli prowadzących zajęcia.

Pozostali uczniowie otrzymają je w przyszłym tygodniu.

Listy grup zajęciowych (zajęcia, nazwisko ucznia) ze względów proceduralnych zostaną wywieszone przy Sekretariacie po wyborach (w poniedziałek).

Informacje o zajęciach integracji Sensorycznej, Biofeedback, Bajkoterapii, Psychoterapii ze względu na dane wrażliwe dostępne będą u Pedagogów i Psychologa.

Koordynator Projektu
Iwona Olszewska

 


Jutro mija termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”. Do piątku Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do Projektu wraz z podziałem na grupy zajęciowe. Podczas procesu rekrutacji każdorazowo pod uwagę będzie brana opinia/wskazanie nauczyciela/pedagoga/psychologa szkolnego dotycząca potrzeby udziału ucznia w zajęciach. Przypominamy, że jeden uczeń może brać udział w jednych zajęciach! Rekrutacja uzupełniająca będzie miała miejsce w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w Projekcie. W takiej sytuacji zostanie podany termin dla rekrutacji uzupełniającej.


Szanowni Państwo!

Rusza rekrutacja do projektu unijnego „Gmina Wrocław i Gmina Czernica to kompetencji skarbnica”.

Począwszy od dzisiaj (30.09.2019r.), uczniowie otrzymują od nauczycieli realizujących zajęcia DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (na jego podstawie komisja rekrutacyjna będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne i tworzyć listy uczestników) formularz

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez tego dokumentu kandydat nie może uczestniczyć w projekcie). zgoda na przetwarzanie danych

3. Oświadczenie uczestnika projektu ( najobszerniejszy – o tym, że wiadomo Państwu, kto jest Administratorem danych i jakie przysługują Wam w związku z tym prawa). oświadczenie uczestnika

4. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (niewyrażenie zgody nie oznacza braku możliwości udziału dziecka w projekcie). oświadczenie rodzica

FORMULARZ REKRUTACYJNY dotyczy UCZNIA, ale na wszystkich dokumentach podpisują się Rodzice/Prawni opiekunowie.

Jeżeli Państwa dziecko nie przyniosło dokumentów, a są Państwo zainteresowani zajęciami dodatkowymi dla Niego, proszę zgłosić się do koordynatora p. Iwony Olszewskiej lub pedagog p. Barbary Urbanowicz najpóźniej w czwartek.

Prosimy o podanie których zajęć dotyczy zgłoszenie.

Na tym etapie rekrutacji osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy to kandydat.

Złożenie w.w. dokumentów nie gwarantuje jeszcze udziału w projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU UNIJNEGO II semestr (zajęcia odbywające się w szkole).

 

 

Comments are closed.