Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.

2. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

3. Semestr I trwa od 2 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

4. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I semestr do 9 stycznia 2020 r.

5. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za I semestr do 16 stycznia 2020 r.

6. Konferencje klasyfikacyjne za I semestr:

 • kl. I – III – 23 stycznia 2020 r. godz. 1330

 • kl. IV – VIII – 23 stycznia 2020 r. godz. 1430

7. Zebrania dla rodziców informujące o wynikach klasyfikacji za I semestr:

 •  kl. I – III – 28 stycznia 2020 r.

 •  kl. IV – VIII – 29 stycznia 2020 r.

8. Ferie zimowe trwają od 10 do 23 lutego2020 r.

9. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I sem. w dniu 30 stycznia 2020 r.

10. Semestr II trwa od 1 lutego do 26 czerwca 2020 r.

11. Powiadomienie o przewidywanych ocenach za II semestr do 5 czerwca 2020 r.

12. Zakończenie klasyfikacji i wystawienie ustalonych ocen za II semestr do 11 czerwca 2020 r

13. Konferencje klasyfikacyjne za II semestr:

 •          kl. I – III – 18 czerwca 2020 r. godz. 1330
 •          kl. IV – VIII – 18 czerwca 2020 r. godz. 1430
14. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020  29 czerwca  2019 r.

15. Ferie letnie trwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

16. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 r.

17. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9  do 14 kwietnia 2020 r.

18. Termin rekolekcji 6 – 8 kwietnia 2020 r.-w uzgodnieniu z proboszczem  2 lekcja – I-III   3 lekcja klasy IV-VIII

19.Termin organizowania „Zielonych Szkół” – od 6 do 24 maja 2020 r.

20. Termin pisemnych powiadomień rodziców o grożących uczniom ocenach               niedostatecznych  upływa:

 • za I semestr w dniu 20 grudnia 2019 r.

 • za II semestr w dniu 18 maja 2020 r.

21. Dodatkowymi dniami wolnymi po ich odpracowaniu i za zgodą Organu prowadzącego może być:

 • 12 czerwca 2020 r – odpracowywany w dniu 30 maja 2020 r.

22. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019 – 2020 są:

 • 2 października 2019 r. – Próbny egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć w klasach IV-VII, w tym dniu klasy I – III mają normalne zajęcia dydaktyczne)
 • ?? stycznia 2019 r. – Karnawał w E-W (dzień wolny od zajęć w klasach I-III)
 • 17 grudnia – Próbny egzamin ósmoklasisty j. polski
 • 18 grudnia – Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka, język angielski
 • 21 kwietnia 2020 r – Egzamin ósmoklasisty j. polski
 • 22 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty matematyka
 • 23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty j. angielski
 • 15 czerwca 2020 r (poniedziałek) – Dzień Sportu Szkolnego w klasach I – III (w tym dniu klasy IV – VIII mają normalne zajęcia dydaktyczne)
 • 22 czerwca 2020 r.  – Dzień Sportu Szkolnego w klasach IV – VIII (w tym dniu klasy I – III mają normalne zajęcia dydaktyczne)

23. 17 Października 2019 r. – Pasowanie na ucznia klas pierwszych

24. Terminy obozów naukowych klas VIII 16 – 25 marca lub 23 marca – 1 kwietnia 2020 r.

25. Terminy obozów językowych klasy VII – październik 2019 r. klasy VIII (w ustalonym terminie)

26. Konsultacje dla rodziców zgodnie z ustalonym terminarzem

 • Wrzesień – zebrania w klasach I – VIII

 • Październik – zebrania w kl. IV – VIII i konsultacje w kl. I – III

 • Listopad – konsultacje w kl. IV – VIII i zebrania w kl. I – III

 • Grudzień – zebrania w kl. IV – VIII i konsultacje w kl. I – III

 • Styczeń – konsultacje w kl. IV – VIII i zebrania w kl. I – III

 • Luty – zebrania w kl. I – VIII

 • Marzec – konsultacje w kl. I – VIII

 • Kwiecień – konsultacje w kl. IV – VIII i zebrania w kl. I – III

 • Maj – zebrania w kl. IV – VIII i konsultacje w kl. I – III

 • Czerwiec zebrania w kl. I – VIII

 • wtorki o godz.17.00 klasy I – III

 • środy godz. 17.00 klasy IV – VIII według zasady:

W dniach zebrań spotkania odbywają się wg zasady:

 • I część około ½ godz. – zebrania obowiązkowe wychowawcy z rodzicami.

 • II część około ½ godz. – czas na konsultacje przedmiotowe indywidualne.

Nauczyciele bez przydziału wychowawstw są obecni (obowiązkowo) od 17.30 do 18.30 w pokoju nauczycielskim.

Comments are closed.