Koronawirus

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W OKRESIE PANDEMII

Szanowni Państwo.

Uczniowie wrócili do szkoły. Bezpośredni kontakt z nimi jest dla nas bardzo ważny i bardzo nam go brakowało, ale dla dobra wszystkich zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą sprawić, że pomimo trwającej pandemii stacjonarna nauka będzie bezpieczna dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. W związku z tym, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, w szkole zostały wdrożone procedury bezpieczeństwa, których bezwzględnie należy przestrzegać.

Oto kilka rozwiązań zawartych procedurach, o których należy bezwzględnie pamiętać i stosować, bo ograniczają ryzyko szerzenia się wirusa:

  • Uczniowie do szkoły przychodzą punktualnie, na godzinę rozpoczęcia zajęć i opuszczają szkołę niezwłocznie po zakończeniu zajęć edukacyjno – opiekuńczych.
  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  • Do szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  • Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
  • Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. W szkole maseczki są obowiązkowe.
  • Maseczkę można zdjąć jedynie podczas lekcji po zajęciu miejsca.
  • Uczniowie w szkole korzystają z własnych podręczników i przyborów. Nie dzielą się jedzeniem czy piciem.
  • Osoby obce wchodzące do szkoły w sprawach służbowych mają obowiązek noszenia maseczki i poruszają się jedynie w obrębie holu przy portierni i sekretariacie szkoły.
  • Do szkoły nie mogą wchodzić osoby będące w izolacji lub na kwarantannie.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom pozostaniemy zdrowi. Jednocześnie przypominamy, ze MEN jak i GIS zachęcają do skorzystania z aplikacji PROTEGO SAFE. Aplikacja zawiera wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna. Zawiera m.in. test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia.

Z poważaniem
Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 91
im. Orląt Lwowskich
we Wrocławiu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Comments are closed.