Zamówienia publiczne


Na BIPie zamieszczono zaproszenia do składania ofert cenowych

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:”Zakup artykułów biurowych na potrzeby Przedszkola nr 147 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jackowskiego wraz z dostawą do siedziby przedszkola”. CPV 30192000-1.

Więcej szczegółów na stronie BIP szkoły


Comments are closed.