Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: „Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020″

Szczegóły zamówienia oraz wszystkie pliki są dostępne na BIP – kliknij to łącze,a potem wybierz „Zamówienia publiczne” na lewym panelu strony BIP

 

Zestawienie ofert (plik w formacie PDF)

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

Comments are closed.