Zamówienia publiczne

Na BIPie zamieszczono zaproszenia do składania ofert cenowych. Szczegóły – kliknij tutaj


 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych: „Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021″

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

ZMIANA OGŁOSZENIA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

SP91-1-2020-siwz-www

Uwaga ! W wyniku udzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy termin składania ofert uległ przesunięciu i upływa 16.06.2020 o godz. 15.00

Zbiorcze zestawienie ofert

Szczegóły zamówienia na BIPie szkoły…

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Comments are closed.